خیلی امروز دلتنگ پدرم و مامان

باهردوشون حرف زدم ولی صداشون تا ته قلبم رفت و هنوز اونجاست

برای سلامتی و شادابی هردوشون دعا می کنم 

قربونتون برم که یه دونه این 

بووووووس

/ 0 نظر / 19 بازدید