با خودمم!

با تولدت باورکن تو بازی خورشیدو ماه تو هم بازی هستی ،پس بزن که بریم!

قبل از نهار یه روز بعد پریودمه  و یه روز بعد از کلاس بادی پامپم دندون دردم دارم  اعصابمم بگیر نگیر نداره امروز  یعنی الان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
مرداد 94
2 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
13 پست
آبان 93
29 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
13 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
16 پست
آذر 90
17 پست
آبان 90
18 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
10 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
7 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
12 پست
آبان 88
13 پست
مهر 88
18 پست
شهریور 88
14 پست
مرداد 88
24 پست
ازدواج
4 پست
تجربه
2 پست
باقی
4 پست
گلایه_ها
22 پست
انگلیسی
30 پست
خوانده_ها
14 پست
زنانه_ها
14 پست
ما
34 پست
news
1 پست
فیلم
6 پست
90 پست
سفرها
1 پست
کتاب
3 پست
آرزوها
10 پست
شنیده_ها
2 پست